Vi̇za məsələləri̇

Vizanın alınması üçün tələb olunan sənədlər:

1. Düzgün doldurulmuş ərizə-anket forması (aşağıda əlavə olunur)
2. Pasport
3. 3,5 x 4,5 fotoşəkil (2 ədəd)
4. AR-dən dəvətnamə, yaxud otel sifarişi

5. Dövlət rüsumunun ödənilməsi haqqında qəbz

Vizanın rəsmiləşdirilməsi üçün ərizə-anket

Arxiv üzrə axtarış