2018-03-02
"Ozarbayjon Sharqning eng zengin madaniyati bor do'st va qardosh mamlakatdir"