Notariat hərəkətlərinin qeydiyyatı

Konsulun apardığı bütün notariat hərəkətləri müvafiq notariat reyestrində qeyd edilir: 

 

1. sənədlərin surətlərinin və sənədlərdən çıxarışların düzgünlüyünün  təsdiq edilməsi «1-S» reyestrinə;
 
2. vəsiyyətnamə, vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamə və mülkiyyət  hüququ haqqında şəhadətnamə «2-V» reyestrinə; 

3. daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən başqa bütün  müqavilələr «3- M» reyestrinə; 

4. depozit hərəkətləri «5-D» reyestrinə;
 
5. sənədlərin leqallaşdırması «6-L» reyestrinə; 

6. aşağıdakı notariat hərəkətləri isə «7-E» reyestrinə qeyd edilir: 

• miras əmlakın mühafizə olunması üçün tədbirlər görülməsi;

• sənədlərdəki imzaların həqiqiliyinin təsdiq edilməsi;

•  sənədlərin bir dildən başqa dilə tərcüməsinin düzgünlüyünün təsdiq   edilməsi;

•  şəxsin sağ olması faktının təsdiq edilməsi;

•  şəxsin müəyyən yerdə olması faktının təsdiq edilməsi;

•  şəxslə fotoşəkildəki şəxsin eyniliyinin təsdiq edilməsi;

•  sənədlərin təqdim olunduğu vaxtın təsdiq edilməsi;

•  icra qeydlərin aparılması;

•  sənədlərin saxlanmaq üçün qəbul edilməsi;

•  dəniz protestlərinin tərtib edilməsi; 

•  sübutların təmin edilməsi. 

 

Konsul notariat hərəkətləri aparılması haqqında tapşırıq vermiş və ya barəsində notariat hərəkətləri aparılmış hüquqi və fiziki şəxslərin yazılı ərizəsinə əsasən, habelə məhkəmənin, istintaq və təhqiqat orqanının qərarı əsasında notariat reyestrindən çıxarış verir. Notariat reyestrindən çıxarışı konsul gerbli möhür vurmaqla təsdiq edir.

 

 

 

pasport 15 yaşı tamam olmamış vətəndaşa verildikdə:

  • qan qrupu haqqında tibbi arayış (uşağın fərdi identifikasiya kartı təqdim edildikdə bu sənəd tələb olunmur);
  • valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların övladlığa götürəninin, himayəçisinin və ya qəyyumunun hüquqlarını təsdiq edən sənəd.

 

15 yaşı tamam olmamış vətəndaşa ümumvətəndaş pasportu verilərkən ərizə-anketi yalnız onun valideynləri, valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların isə digər qanuni nümayəndələri imzalayırlar.

15 yaşdan 18 yaşadək olan vətəndaşın ərizə-anketini onun özü və ya qanuni nümayəndəsi verə bilər. Hər iki halda ərizə-anketdə 15 yaşdan 18 yaşadək olan vətəndaşın imzası olmalıdır.